January 1 - SOAP: Jeremiah 29 January 2 - SOAP: Psalm 19-20 January 3 - SOAP: Matthew 1-9 January 4 - SOAP: Matthew 10-15 January 5 - SOAP: Matthew 16-22 January 6 - SOAP: Matthew 23-28 January 7 - SOAP: Mark 1-8 January 8 - SOAP: Mark 9-16 January 9 - SOAP: Luke 1-8 January 10 - SOAP: Luke 9-16 January 11 - SOAP: Luke 17-24 January 12 - SOAP: John 1-7 January 13 - SOAP: John 8-14 January 14 - SOAP: John 15-21 January 15 - SOAP: Acts 1-7 January 16 - SOAP: Acts 8-14 January 17 - SOAP: Acts 15-21 January 18 - SOAP: Acts 22-28 January 19 - SOAP: Romans 1-8 January 20 - SOAP: Romans 9-16 January 21 - SOAP: 1 Corinthians 1-9 January 22 - SOAP: 1 Corinthians 10-16 January 23 - SOAP: 2 Corinthians January 24 - SOAP: Galatians - Ephesians January 25 - SOAP: Philippians - 2 Thessalonians January 26 - SOAP: 1 Timothy - Philemon Today - SOAP: Hebrews January 28 - SOAP: James - 2 Peter January 29 - SOAP: 1 John - Jude January 30 - SOAP: Revelation 1-11 January 31 - SOAP: Revelation 12-22 February 1 - SOAP: Genesis 1-2 February 2 - SOAP: Genesis 3-4 February 3 - SOAP: Genesis 5-6 February 4 - SOAP: Genesis 7-8 February 5 - SOAP: Genesis 9-10 February 6 - SOAP: Genesis 11-12 February 7 - SOAP: Genesis 13-14 February 8 - SOAP: Genesis 15-16 February 9 - SOAP: Genesis 17-18 February 10 - SOAP: Genesis 19 February 11 - SOAP: Genesis 20-21 February 12 - SOAP: Genesis 22-23 February 13 - SOAP: Genesis 24 February 14 - SOAP: Genesis 25-26 February 15 - SOAP: Genesis 27 February 16 - SOAP: Genesis 28-29 February 17 - SOAP: Genesis 30 February 18 - SOAP: Genesis 31 February 19 - SOAP: Genesis 32-33 February 20 - SOAP: Genesis 34-35 February 21 - SOAP: Genesis 36-37 February 22 - SOAP: Genesis 38-39 February 23 - SOAP: Genesis 40-41 February 24 - SOAP: Genesis 42-43 February 25 - SOAP: Genesis 44-45 February 26 - SOAP: Genesis 46-47 February 27 - SOAP: Genesis 48-49 February 28 - SOAP: Genesis 50 March 1 - SOAP: Galatians 1-2 March 2 - SOAP: Galatians 3-4 March 3 - SOAP: Galatians 5-6 March 4 - SOAP: Ruth 1-2 March 5 - SOAP: Ruth 3-4 March 6 - SOAP: Jonah 1-2 March 7 - SOAP: Jonah 3-4 March 8 - SOAP: Philippians 1-2 March 9 - SOAP: Philippians 3-4 March 10 - SOAP: Exodus 1-2 March 11 - SOAP: Exodus 3-4 March 12 - SOAP: Exodus 5-6 March 13 - SOAP: Exodus 7-8 March 14 - SOAP: Exodus 9-10 March 15 - SOAP: Exodus 11-12 March 16 - SOAP: Exodus 13-14 March 17 - SOAP: Exodus 15-16 March 18 - SOAP: Exodus 17-18 March 19 - SOAP: Exodus 19-20 March 20 - SOAP: Exodus 31-32 March 21 - SOAP: Exodus 33-34 March 22 - SOAP: James 1-2 March 23 - SOAP: James 3-5 March 24 - SOAP: Luke 1-2 March 25 - SOAP: Luke 3-4 March 26 - SOAP: Luke 5-6 March 27 - SOAP: Luke 7-8 March 28 - SOAP: Luke 9-10 March 29 - SOAP: Luke 11-12 March 30 - SOAP: Luke 13-14 March 31 - SOAP: Luke 15-16 April 1 - SOAP: Luke 17-18 April 2 - SOAP: Luke 19-20 April 3 - SOAP: Luke 21-22 April 4 - SOAP: Luke 23-24 April 5 - SOAP: 1 Kings 1-2 April 6 - SOAP: 1 Kings 3-4 April 7 - SOAP: 1 Kings 9-10 April 8 - SOAP: 1 Kings 17-18 April 9 - SOAP: 1 Kings 19-20 April 10 - SOAP: Ephesians 1-2 April 11 - SOAP: Ephesians 3-4 April 12 - SOAP: Ephesians 5-6 April 13 - SOAP: 1 John 1-2 April 14 - SOAP: 1 John 3-5 April 15 - SOAP: 2 John - 3 John April 16 - SOAP: Ecclesiastes 1-2 April 17 - SOAP: Ecclesiastes 3-4 April 18 - SOAP: Ecclesiastes 5-6 April 19 - SOAP: Ecclesiastes 7-9 April 20 - SOAP: Ecclesiastes 10-12 April 21 - SOAP: 1 Peter 1-2 April 22 - SOAP: 1 Peter 3-5 April 23 - SOAP: 2 Peter 1-3 April 24 - SOAP: 2 Corinthians 1-2 April 25 - SOAP: 2 Corinthians 3-4 April 26 - SOAP: 2 Corinthians 5-6 April 27 - SOAP: 2 Corinthians 7-8 April 28 - SOAP: 2 Corinthians 9-10 April 29 - SOAP: 2 Corinthians 11-13 April 30 - SOAP: Philemon May 1 - SOAP: Hebrews 1-2 May 2 - SOAP: Hebrews 3-4 May 3 - SOAP: Hebrews 5-6 May 4 - SOAP: Hebrews 7-8 May 5 - SOAP: Hebrews 9-10 May 6 - SOAP: Hebrews 11-13 May 7 - SOAP: Judges 1-2 May 8 - SOAP: Judges 4-5 May 9 - SOAP: Judges 6-7 May 10 - SOAP: Judges 13-14 May 11 - SOAP: Judges 15-16 May 12 - SOAP: 1 Corinthians 1-2 May 13 - SOAP: 1 Corinthians 3-4 May 14 - SOAP: 1 Corinthians 5-6 May 15 - SOAP: 1 Corinthians 7-8 May 16 - SOAP: 1 Corinthians 9-10 May 17 - SOAP: 1 Corinthians 11-12 May 18 - SOAP: 1 Corinthians 13-14 May 19 - SOAP: 1 Corinthians 15-16 May 20 - SOAP: Jeremiah 18-19 May 21 - SOAP: Jeremiah 29-30 May 22 - SOAP: John 1-2 May 23 - SOAP: John 3-4 May 24 - SOAP: John 5-6 May 25 - SOAP: John 7-8 May 26 - SOAP: John 9-10 May 27 - SOAP: John 11-12 May 28 - SOAP: John 13-14 May 29 - SOAP: John 15-16 May 30 - SOAP: John 17-18 May 31 - SOAP: John 19-21 June 1 - SOAP: Psalms 1-8 June 2 - SOAP: Psalms 9-14 June 3 - SOAP: Psalms 15-18 June 4 - SOAP: Psalms 19-23 June 5 - SOAP: Psalms 24-29 June 6 - SOAP: Psalms 30-34 June 7 - SOAP: Psalms 35-37 June 8 - SOAP: Psalms 38-43 June 9 - SOAP: Psalms 44-49 June 10 - SOAP: Psalms 50-55 June 11 - SOAP: Psalms 56-61 June 12 - SOAP: Psalms 62-67 June 13 - SOAP: Psalms 68-70 June 14 - SOAP: Psalms 71-74 June 15 - SOAP: Psalms 75-78 June 16 - SOAP: Psalms 79-85 June 17 - SOAP: Psalms 86-89 June 18 - SOAP: Psalms 90-94 June 19 - SOAP: Psalms 95-101 June 20 - SOAP: Psalms 102-104 June 21 - SOAP: Psalms 105-106 June 22 - SOAP: Psalms 107-109 June 23 - SOAP: Psalms 110-115 June 24 - SOAP: Psalms 116-118 June 25 - SOAP: Psalms 119-119:104 June 26 - SOAP: Psalms 119:105-119:176 June 27 - SOAP: Psalms 120-131 June 28 - SOAP: Psalms 132-138 June 29 - SOAP: Psalms 139-143 June 30 - SOAP: Psalms 144-150 July 1 - SOAP: Ephesians 1-2 July 2 - SOAP: Ephesians 3-4 July 3 - SOAP: Ephesians 5-6 July 4 - SOAP: Deuteronomy 1-2 July 5 - SOAP: Deuteronomy 3-4 July 6 - SOAP: Deuteronomy 5-6 July 7 - SOAP: Deuteronomy 7-8 July 8 - SOAP: Deuteronomy 9-10 July 9 - SOAP: Deuteronomy 26-27 July 10 - SOAP: Deuteronomy 28-29 July 11 - SOAP: Deuteronomy 30-31 July 12 - SOAP: Deuteronomy 32-34 July 13 - SOAP: Colossians 1-2 July 14 - SOAP: Colossians 3-4 July 15 - SOAP: Jude July 16 - SOAP: Titus 1-3 July 17 - SOAP: 1 Samuel 1-2 July 18 - SOAP: 1 Samuel 3-4 July 19 - SOAP: 1 Samuel 8-9 July 20 - SOAP: 1 Samuel 10-11 July 21 - SOAP: 1 Samuel 15-16 July 22 - SOAP: 1 Samuel 17-18 July 23 - SOAP: 1 Samuel 19-20 July 24 - SOAP: 1 Samuel 24-25 July 25 - SOAP: 1 Samuel 26-27 July 26 - SOAP: 1 Samuel 30-31 July 27 - SOAP: 1 Timothy 1-2 July 28 - SOAP: 1 Timothy 3-4 July 29 - SOAP: 1 Timothy 5-6 July 30 - SOAP: 2 Timothy 1-2 July 31 - SOAP: 2 Timothy 3-4 August 1 - SOAP: 1 Thessalonians 1-2 August 2 - SOAP: 1 Thessalonians 3-5 August 3 - SOAP: 2 Thessalonians 1-3 August 4 - SOAP: 2 Kings 1-2 August 5 - SOAP: 2 Kings 3-4 August 6 - SOAP: 2 Kings 5-6 August 7 - SOAP: 2 Kings 22-23 August 8 - SOAP: 1 Corinthians 1-2 August 9 - SOAP: 1 Corinthians 3-4 August 10 - SOAP: 1 Corinthians 5-6 August 11 - SOAP: 1 Corinthians 7-8 August 12 - SOAP: 1 Corinthians 9-10 August 13 - SOAP: 1 Corinthians 11-12 August 14 - SOAP: 1 Corinthians 13-14 August 15 - SOAP: 1 Corinthians 15-16 August 16 - SOAP: Joshua 1-3 August 17 - SOAP: Joshua 4-6 August 18 - SOAP: Nehemiah 1-2 August 19 - SOAP: Nehemiah 3-4 August 20 - SOAP: Nehemiah 5-6 August 21 - SOAP: Mark 1-2 August 22 - SOAP: Mark 3-4 August 23 - SOAP: Mark 5-6 August 24 - SOAP: Mark 7-8 August 25 - SOAP: Mark 9-10 August 26 - SOAP: Mark 11-12 August 27 - SOAP: Mark 13-14 August 28 - SOAP: Mark 15-16 August 29 - SOAP: 1 John 1-2 August 30 - SOAP: 1 John 3-5 August 31 - SOAP: 2 John - 3 John September 1 - SOAP: Acts 1-2 September 2 - SOAP: Acts 3-4 September 3 - SOAP: Acts 5-6 September 4 - SOAP: Acts 7-8 September 5 - SOAP: Acts 9-10 September 6 - SOAP: Acts 11-12 September 7 - SOAP: Acts 13-14 September 8 - SOAP: Acts 15-16 September 9 - SOAP: Acts 17-18 September 10 - SOAP: Acts 19-20 September 11 - SOAP: Acts 21-22 September 12 - SOAP: Acts 23-24 September 13 - SOAP: Acts 25-26 September 14 - SOAP: Acts 27-28 September 15 - SOAP: Romans 1-2 September 16 - SOAP: Romans 3-4 September 17 - SOAP: Romans 5-6 September 18 - SOAP: Romans 7-8 September 19 - SOAP: Romans 9-10 September 20 - SOAP: Romans 11-12 September 21 - SOAP: Romans 13-14 September 22 - SOAP: Romans 15-16 September 23 - SOAP: Daniel 1-2 September 24 - SOAP: Daniel 3-4 September 25 - SOAP: Daniel 5-6 September 26 - SOAP: Daniel 7-8 September 27 - SOAP: Daniel 9-10 September 28 - SOAP: Daniel 11-12 September 29 - SOAP: Malachi 1-2 September 30 - SOAP: Malachi 3-4 October 1 - SOAP: Proverbs 1-2 October 2 - SOAP: Proverbs 3-4 October 3 - SOAP: Proverbs 5-6 October 4 - SOAP: Proverbs 7-8 October 5 - SOAP: Proverbs 9-10 October 6 - SOAP: Proverbs 11-12 October 7 - SOAP: Proverbs 13-14 October 8 - SOAP: Proverbs 15-16 October 9 - SOAP: Proverbs 17-18 October 10 - SOAP: Proverbs 19-20 October 11 - SOAP: Proverbs 21-22 October 12 - SOAP: Proverbs 23-24 October 13 - SOAP: Proverbs 25-26 October 14 - SOAP: Proverbs 27-28 October 15 - SOAP: Proverbs 29-31 October 16 - SOAP: Matthew 1-2 October 17 - SOAP: Matthew 3-4 October 18 - SOAP: Matthew 5-6 October 19 - SOAP: Matthew 7-8 October 20 - SOAP: Matthew 9-10 October 21 - SOAP: Matthew 11-12 October 22 - SOAP: Matthew 13-14 October 23 - SOAP: Matthew 15-16 October 24 - SOAP: Matthew 17-18 October 25 - SOAP: Matthew 19-20 October 26 - SOAP: Matthew 21-22 October 27 - SOAP: Matthew 23-24 October 28 - SOAP: Matthew 25-26 October 29 - SOAP: Matthew 27-28 October 30 - SOAP: Philippians 1-2 October 31 - SOAP: Philippians 3-4 November 1 - SOAP: Revelation 1-2 November 2 - SOAP: Revelation 3-4 November 3 - SOAP: Revelation 5-6 November 4 - SOAP: Revelation 7-8 November 5 - SOAP: Revelation 9-10 November 6 - SOAP: Revelation 11-12 November 7 - SOAP: Revelation 13-14 November 8 - SOAP: Revelation 15-16 November 9 - SOAP: Revelation 17-18 November 10 - SOAP: Revelation 19-20 November 11 - SOAP: Revelation 21-22 November 12 - SOAP: 2 Samuel 1-2 November 13 - SOAP: 2 Samuel 5-6 November 14 - SOAP: 2 Samuel 11-12 November 15 - SOAP: 2 Samuel 13-14 November 16 - SOAP: 2 Samuel 15-16 November 17 - SOAP: 2 Samuel 17-18 November 18 - SOAP: 2 Samuel 19-20 November 19 - SOAP: 2 Samuel 21-22 November 20 - SOAP: 2 Samuel 23-24 November 21 - SOAP: Galatians 1-2 November 22 - SOAP: Galatians 3-4 November 23 - SOAP: Galatians 5-6 November 24 - SOAP: Esther 1-2 November 25 - SOAP: Esther 3-4 November 26 - SOAP: Esther 5-6 November 27 - SOAP: Esther 7-9 November 28 - SOAP: Job 1-2 November 29 - SOAP: Job 38-39 November 30 - SOAP: Job 40-42 December 1 - SOAP: Isaiah 5-6 December 2 - SOAP: Isaiah 7-8 December 3 - SOAP: Isaiah 9-10 December 4 - SOAP: Isaiah 11-12 December 5 - SOAP: Isaiah 37-38 December 6 - SOAP: Isaiah 40-41 December 7 - SOAP: Isaiah 42-43 December 8 - SOAP: Isaiah 55-56 December 9 - SOAP: Isaiah 57-58 December 10 - SOAP: Isaiah 59-60 December 11 - SOAP: Isaiah 61-62 December 12 - SOAP: Isaiah 63-64 December 13 - SOAP: Isaiah 65-66 December 14 - SOAP: John 1-2 December 15 - SOAP: John 3-4 December 16 - SOAP: John 5-6 December 17 - SOAP: John 7-8 December 18 - SOAP: John 9-10 December 19 - SOAP: John 11-12 December 20 - SOAP: John 13-14 December 21 - SOAP: John 15-16 December 22 - SOAP: John 17-18 December 23 - SOAP: John 19-21 December 24 - SOAP: Matthew 1-2 December 25 - SOAP: Luke 1-2 December 26 - SOAP: Hebrews 1-2 December 27 - SOAP: Hebrews 3-4 December 28 - SOAP: Hebrews 5-6 December 29 - SOAP: Hebrews 7-8 December 30 - SOAP: Hebrews 9-10 December 31 - SOAP: Hebrews 11-13

Shadows / Spotlights Now Available!

River Valley Worship just released a new arrangement of the song, Shadows over Spotlights—as a rich vocal ensemble with instruments stripped away!

Listen Now

Personal Digital Discipleship

Grow your faith today with our brand new personal digital discipleship tool! Available now on the River Valley app!

More Info

Winter Lifegroups

Winter Lifegroups launch the week of January 25! With groups on every day of the week around the Twin Cities, there's something for everyone!

Find a Group